REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I WSTĘP

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę.

 1. Sprzedawcą jest: Premnet Szenejko i Wspólnicy Spółka Jawna (dalej PremNet sp. j.), 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 43, NIP: 5842739814, KRS: 0000542051, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.
 2. Sklep dostępny jest pod adresem internetowym premnet.pl.
 3. Siedziba sklepu znajduje się w Gdańsku, ul. Piastowska 43.
 4. Odpowiadamy na wszystkie pytania za pośrednictwem poczty e-mail: sklep@premnet.pl lub pod nr 507505185.
 5. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 6. Nasze biuro pracuje od poniedziałku do piątku między godziną 08:00 a 16:00. W sklepie internetowym zakupy możliwe są o każdej porze i każdego dnia tygodnia.
 7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu PremNet sp. j. nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 543 kodeksu cywilnego nie znajduje zastosowania). Zawartość stron internetowych sklepu premnet.pl stanowi zaproszenie do zawarcia umowy. Kupujący, składając zamówienie za pomocą formularzy dostępnych na internetowych stronach sklepu, jednocześnie składa ofertę zakupu określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu i opisanych w niniejszym regulaminie. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje w chwili wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT.
 8. Składając zamówienie Kupujący automatycznie akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i pełna akceptacja jego postanowień.
 9. Właściciel sklepu premnet.pl, PremNet sp. j., zgodnie z obowiązującym prawem, zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów i modyfikowania asortymentu sklepu internetowego (w tym usuwania wybranych produktów z oferty sklepu).
 10. Wszelkie informacje i fotografie, zgodnie z obowiązującym prawem, chronione są prawami autorskimi – ich kopiowanie, publikowanie na innych stronach internetowych, rozpowszechnianie, używanie do celów handlowych, bez zgody PremNet sp. j., jest zabronione. Zawarte na stronie sklepu internetowego premnet.pl materiały, zdjęcia i opisy publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych. Różnice kolorystyczne pomiędzy zdjęciami produktów, a rzeczywistością, mogą wynikać z różnych ustawień i konfiguracji osprzętu komputerowego Klienta. Nazwy handlowe produktów, nazwy firm, ich znaki i loga firmowe wykorzystane na naszych stronach należą do ich prawnych właścicieli.
 11. Kupującym w sklepie internetowym PremNet sp. j., może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
 12. Sklep premnet.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia Klienta w przypadku, gdy wcześniejsza współpraca negatywnie rzutuje na wypłacalność, wiarygodność i rzetelność Klienta.

II ZAKUPY

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez zatwierdzenie zawartości koszyka i przesłanie odpowiednich danych przez formularz znajdujący się na stronie internetowej sklepu premnet.pl.
 2. Jeżeli formularz został właściwie wypełniony i przesłany do PremNet sp. j., wysyłamy na podany w nim adres mailowy szczegóły dotyczące realizacji zamówienia oraz płatności.
 3. Podane ceny są cenami brutto i nie zawierają kosztów przesyłki. Walutą obowiązującą w sklepie premnet.pl jest polski złoty.
 4. Realizując zamówienie, Sprzedawca na zamówione towary wystawia dowód zakupu (fakturę VAT).
 5. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego.
 6. W opisie każdego produktu podana jest ilość dni roboczych będąca przypuszczalnym terminem realizacji zamówienia. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie, obsługa sklepu kontaktuje się z zamawiającym mailowo lub telefonicznie.
 7. W przypadku produktów sprowadzanych z zagranicy na specjalne zamówienie (informacja o tym znajduje się w opisie przedmiotu), po wpłynięciu zamówienia, kontaktujemy się z klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów. Następnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, klient odbiera formularz zamówienia, na którym wyszczególnione zostają przedmiot i wartość zamówienia oraz kwota zadatku, stanowiąca 40% wartości brutto zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z momentem wpłynięcia zadatku na konto sklepu. Pozostała kwota regulowana jest przez nabywcę w formie ustalonej indywidualnie w momencie otrzymania informacji, że zamówione produkty są gotowe do odbioru/wysyłki.

III FORMY PŁATNOŚCI

 1. Przedpłata na konto sklepu: Premnet Szenejko i Wspólnicy Spółka Jawna, 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 43, NIP: 584-273-98-14, Alior Bank 35 2490 0005 0000 4500 6821 1991 (w tytule prosimy podać numer zamówienia).
 2. Szybkie płatności Autopay.
 3. Gotówką przy odbiorze paczki w siedzibie sklepu.

IV WYSYŁKA TOWARU I ZASADY JEGO ODBIORU

 1. Towar nadajemy przez firmę kurierską DPD, przesyłkami ubezpieczonymi. Czas dostawy to standardowo 2-3 dni robocze, chyba, że ustalono inaczej. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej lub niemożliwości dostawy z przyczyn leżących po stronie klienta (np. nieobecności adresata, błędnego adresu itp.).
 2. Koszt przesyłek (krajowych, brutto, ceny podane w PLN): przedpłata: 17 zł (do 6 produktów), w szczególnych przypadkach uzgadniane indywidualnie z klientem.
 3. Każdy produkt jest przed wysyłką poddany dokładnym oględzinom, następnie osłonięty kartonowymi wypełniaczami oraz zawinięty plastikowymi taśmami i w przypadku szklanych produktów oznaczony “ostrożnie szkło”.
 4. Przy odbiorze bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zakupionego towaru w obecności kuriera. Jest to możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu należności.
 5. W sytuacji uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu lub zastrzeżeń (uwag) co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, w którym to protokole należy wpisać: miejsce, datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przez kupującego i kuriera przesłać do Sprzedawcy.

V REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest wypełnienie formularza reklamacyjnego oraz posiadanie oryginału dowodu zakupu reklamowanego towaru (w formie paragonu lub faktury).
 2. Klient indywidualny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu, zgodnie z “Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”. Zwracany produkt nie może nosić znamion używania, musi mieć oryginalne i nieuszkodzone opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz dokumenty sprzedaży (oryginał dowodu zakupu) i produktu. Do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że towar zostaje odesłany na zasadach zwrotu oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona kwota za zwrócony towar. Koszty przesyłki oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych nie podlegają zwrotowi.
 3. Każdy zwrot, musi być wcześniej uzgodniony ze sprzedawcą drogą mailową. Koszt usługi transportowej pokrywa klient. Nasz pracownik sprawdza odesłany towar, a następnie wartość produktów (bez kosztów transportu) jest przelewana z powrotem do klienta. Sklep nigdy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem pocztowym.
 4. Zwracany towar należy odesłać razem z fakturą, oświadczeniem zwrotu, instrukcją obsługi, kartą gwarancyjną oraz załączonym wyposażeniem.
 5. W przypadku reklamacji wadliwy towar należy zapakować wraz ze wszelkimi dodatkami, które klient otrzymał przy dostawie (np. instrukcje, przewody) i odesłać na własny koszt do sklepu premnet.pl.

VI WARUNKI GWARANCJI

 1. PremNet spółka jawna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 43 (zwany dalej Gwarantem), udziela użytkownikowi końcowemu (zwany dalej Klient) gwarancji na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi.
 3. Gwarancja udzielona jest na okres 24 miesięcy.
 4. Okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży urządzenia Klientowi. Wady urządzenia, zgłoszone Gwarantowi po upływie okresu gwarancji, nie są objęte gwarancją.
 5. Klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresu gwarancji jeżeli w tymże okresie zawiadomił Gwaranta o wadzie.
 6. Gwarancja obejmuje wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji, powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu.
 7. Gwarancją nie są objęte wady urządzenia wynikłe z:
  – uszkodzeń mechanicznych,
  – użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem urządzenia,
  – zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur i czynników chemicznych,
  – niewłaściwej instalacji (montażu) i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji), w tym niewłaściwego zasilania urządzeń mogących uszkodzić urządzenie.
 8. Naruszenie przez Klienta zabezpieczeń urządzenia (plomb, naklejek gwarancyjnych, naklejek zawierających numer seryjny), a także dokonanie przez Klienta jakichkolwiek modyfikacji urządzenia lub napraw urządzenia skutkuje wygaśnięciem niniejszej gwarancji.
 9. W celu reklamacji urządzenia należy wysłać go do siedziby naszej firmy na adres:
  PremNet spółka jawna
  80-332 Gdańsk
  ul. Piastowska 43
  tel. kontaktowy: +48 507 505 185
  adres e-mail: serwis@premnet.pl
 10. Do reklamacji należy dołączyć wypełniony formularz reklamacyjny.
 11. Klient powinien odpowiednio zabezpieczyć urządzenie na czas transportu w ramach dokonywanego zgłoszenia reklamacyjnego.
 12. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji i dostarczenia reklamowanego urządzenia.

VII BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Dane osobowe podane podczas rejestracji lub realizacji zamówienia będą przetwarzane przez administratora bazy danych osobowych PremNet sp. j. w celu realizowania usług oferowanych przez sklep premnet.pl
 2. Kupujący rejestrując się w serwisie lub podając dane w celu wysyłki wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez administratora bazy danych osobowych PremNet sp. j. zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez sklep premnet.pl. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe są przekazywane przez Kupujących w sposób dobrowolny.
 3. Żądanie zmiany lub usunięcia danych osobowych z bazy sklepu premnet.pl prosimy przesłać na e-mail sklep@premnet.pl albo listownie na adres: Premnet Szenejko i Wspólnicy Spółka Jawna, 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 43.
 4. Jeżeli klient nie wyda dyspozycji usunięcia swoich danych, będą one przechowywane przez administratora bazy danych osobowych PremNet sp. j. z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm ostrożności i poufności, do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub przesłania dyspozycji usunięcia.
 5. Dane osobowe Klientów sklepu premnet.pl jako wykorzystywane w celu realizacji umów sprzedaży, mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta.

WAŻNE – Koszt wysyłki towaru za granicę – informacje na e-mail:  sklep@premnet.pl

IMPORTANT! The cost of shipping abroad to establish an individual – information on e-mail: sklep@premnet.pl

HINWEIS! Wenn es um die Versandkosten ins Ausland geht, bitten wir um eine individuelle Information per e-mail : sklep@premnet.pl