System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) to jeden z podstawowych systemów bezpieczeństwa, którego zadaniem jest jak najszybsze i skuteczne wykrycie intruza w obiekcie i przekazanie tej informacji odpowiednim służbom w celu podjęcia stosownych działań.

Nasza oferta obejmuje szeroką gamę produktów – od prostych modułów przeznaczonych dla małych obiektów, po zaawansowane złożone systemy łączące funkcjonalność systemu alarmowego z rozbudowanymi funkcjami automatyki i kontroli dostępu.

Bosch Modular Alarm Platform MAP 5000

Modułowa centrala alarmowa Bosch MAP 5000 to skalowalne rozwiązanie przeznaczone dla średniej wielkości i dużych zastosowań. System wykorzystuje dwie izolowane magistrale danych BDB (Bosch Data Bus) oparte na technologii CAN (Controller Area Network), zapewniające maksymalne bezpieczeństwo i elastyczność.

Użytkownicy mogą uzbroić i rozbroić system przy użyciu kluczy Bosch SmartKey. Każde centrum sterowania zostało zaprojektowane ergonomicznie z użyciem kolorowego graficznego ekranu dotykowego. System MAP 5000 może być w pełni zintegrowany przez sieć IP z systemem zarządzania w rodzaju zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem (BIS).

Możliwa jest sprawna rozbudowa architektury w celu dołączenia nowych urządzeń sygnalizacji włamania i napadu. Użytkownicy mogą polegać na tym samym intuicyjnym centrum sterowania w rozbudowanej architekturze.

Najważniejsze cechy centrali Bosh MAP 5000:

 • interfejs użytkownika w postaci intuicyjnego centrum sterowania z ekranem dotykowym i przypisaniem funkcji do użytkownika,
 • obsługa maks. 8 modułów LSN, do których może być dołączone po maks. 127 urządzeń,
 • obsługa maks. 500 obszarów, 1500 adresów i 1000 użytkowników,
 • połączenie z systemami zarządzania w rodzaju zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem (np. Building Integration System – BIS),
 • współpraca z dodatkowymi zasilaczami i centrami sterowania w całym systemie,
 • obudowa centrali do montażu ściennego i niewielka obudowa rozszerzenia przeznaczona do różnych zastosowań, łącznie z montażem w szafie typu Rack 19″.

Satel Integra

Zestaw central Satel Integra to nowoczesne i zaawansowane urządzenia, pozwalające zrealizować nie tylko najwyższej klasy systemy zabezpieczeń, ale także kontrolę dostępu i funkcje automatycznego sterowania – “inteligentnego budynku”. Ich konstrukcja wykorzystuje doświadczenie zebrane przez firmę Satel w trakcie kilkunastu lat projektowania uznanych i niezawodnych elektronicznych urządzeń alarmowych.

Gwarancją najwyższego bezpieczeństwa oferowanego przez centrale Integra są liczne certyfikaty wydawane przez niezależne jednostki specjalizujące się w ocenie rozwiązań zastosowanych w sprzęcie alarmowym. Uzyskane certyfikaty potwierdzają między innymi zgodność sprzętu z restrykcyjnymi wymaganiami zawartymi w branżowych normach europejskich z serii EN50131 dla urządzeń Stopnia 3 (Grade 3) w przypadku central serii Integra Plus, oraz Stopnia 2 (Grade 2) dla pozostałych central Integra.

Centrale Integra wykorzystują zaawansowane rozwiązania, zapewniające najwyższy poziom zabezpieczenia w każdej sytuacji: wprowadzanie dwóch niezależnych haseł celem dostępu do wybranych stref, nadzorowanie obchodów wartownika czy definiowanie czasowych okien dostępu to tylko przykłady zastosowanych technologii. Jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązania zostały zastosowane w konstrukcji central Integra Plus, które zostały wyposażone między innymi w dwusekcyjny układ zasilania z rozbudowaną autodiagnostyką, obsługę sygnałów maskowania z użyciem linii trójparametrycznych o programowalnej rezystancji EOL czy port USB do łatwego i szybkiego programowania centrali. Dzięki tym rozwiązaniom można stworzyć system spełniający surowe zasady bezpieczeństwa, wymagane w obiektach o największym stopniu ryzyka.

Wykorzystując możliwości oferowane przez dostarczaną z systemem aplikację GUARDX, można prowadzić zarówno lokalny, jak i zdalny nadzór i administrowanie systemem alarmowym. Funkcjonalność ta pozwala nie tylko administrować uprawnieniami użytkowników systemu, ale również podglądać na bieżąco w postaci graficznej stan poszczególnych stref i wejść. Wszystkie funkcje wykorzystane mogą być w centrum zarządzania bezpieczeństwem, wspomagając prowadzenie nadzoru przez 24 godziny na dobę.

Najważniejsze cechy central Satel Integra:
 • obsługa do 256 urządzeń,
 • obsługa do 32 obszarów i 248 użytkowników,
 • integracja z systemami zarządzania budynkiem (BMS),
 • funkcje automatyki domowej,
 • funkcje kontroli dostępu.

Satel Abax

Dwukierunkowy bezprzewodowy system Satel Abax jest rozwiązaniem proponowanym dla tych instalacji alarmowych, w których układanie okablowania niezbędnego do prawidłowej pracy systemu jest uciążliwe lub całkowicie niemożliwe.

System Abax zaprojektowany został jako rozwiązanie bezprzewodowe dla central alarmowych Integra oraz Versa. We współpracy z tymi urządzeniami oferuje swoją pełną funkcjonalność. Dzięki uniwersalności przyjętych rozwiązań, jego zalety można również wykorzystać z prawie każdą centralą alarmową dostępną na rynku. Potwierdzeniem zgodności z wymaganiami norm są certyfikaty wystawiane przez niezależne laboratoria. Europejski certyfikat zaświadcza o spełnianiu wymagań EN 50131 (Grade 2).

Wykorzystując dwukierunkową bezprzewodową łączność radiową, system Abax zapewnia poziom zabezpieczenia osiągalny do niedawna jedynie w tradycyjnych systemach przewodowych. Wyjątkową niezawodność transmisji system Abax zawdzięcza przede wszystkim potwierdzaniu wszystkich najważniejszych komunikatów przesyłanych pomiędzy kluczowymi urządzeniami systemu. Dążąc do maksymalizacji bezpieczeństwa, każda informacja przesyłana drogą radiową jest szyfrowana, dzięki czemu możliwość ingerencji w transmitowane dane jest ograniczona do minimum.

Charakterystyczna dla systemu ABAX dwukierunkowość wykorzystywana jest przez cały czas jego działania do odpytywania kolejno wszystkich podłączonych urządzeń. Odbywa się to niezależnie od tego, czy są one w trybie czynnym, czy też w pasywnym. Co więcej, w trakcie odpytywania realizowana jest ich zdalna konfiguracja.

Stan urządzenia determinuje czas przekazywania informacji o naruszeniu do centrali. Gdy jest ono w stanie aktywnym, sygnał taki transmitowany jest od razu. Jeśli jednak w danej strefie włączone zostanie czuwanie, to przypisane do niej urządzenia zostaną przełączenie w stan pasywny, a informacja o naruszeniu wysyłana będzie w czasie odpytywania. Okres, co który urządzenia będą odpytywane, jest definiowalny przez Instalatora.

Zaawansowane mechanizmy oszczędzania energii zapewniają długotrwałą eksploatację urządzeń Abax bez konieczności wymiany baterii – w zależności od konfiguracji, od 3 do nawet ponad 5 lat.

Szeroka gama urządzeń dostępnych w ramach systemu Abax obejmuje nie tylko czujki systemu sygnalizacji włamania takie jak czujki ruchu PIR i dualne PIR+mikrofala, czujki magnetyczne. W skład oferty wchodzą również pomocnicze czujki np. czujki dymu i ciepła, czujki zalania oraz urządzenia dodatkowe: uniwersalne piloty zdalnego sterowania, czy sterowane gniazdka 230 V. Uzupełnieniem kompleksowej oferty urządzeń Abax są dedykowane sygnalizatory: wewnętrzny oraz zewnętrzny. Dzięki tak bogatej ofercie, system ten z powodzeniem można wykorzystać do realizacji zarówno złożonych instalacji alarmowych, jak też tzw. instalacji inteligentnych, zapewniających połączenie bezpieczeństwa z oszczędnością energii i komfortem.

Do skonfigurowania systemu bezprzewodowego Abax można użyć manipulatora LCD (nawet w przypadku systemu innego producenta), lub komputera z oprogramowaniem DLOADX.

Najważniejsze cechy central Satel Abax:
 • obsługa do 48 urządzeń bezprzewodowych,
 • obsługa do 8 manipulatorów bezprzewodowych,
 • obsługa do 248 pilotów,
 • dwukierunkowa kodowana komunikacja radiowa.

Zapytaj o ofertę cenową.

PremNet-zintegrowane rozwiązania