Satel CA-10

Satel CA-10


 • 16 wejść
 • 6 programowalnych wyjść
 • 4 strefy
 • komunikator telefoniczny
 • sterowanie systemem za pomocą manipulatorów LCD/LED lub telefonu (opcja)
 • programowanie ustawień centrali
 • 4 timery
 • pamięć 255 zdarzeń
 • funkcja wydruku zdarzeń
 • odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu
 • modem wewnętrzny 300 bps
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
 • zasilacz impulsowy

 


Kategoria:

Satel CA-10 to centrala przeznaczona do ochrony średniej wielkości obiektów, wykorzystujących podział systemu na odrębne strefy. Oferuje podstawowe możliwości rozbudowy, oraz umożliwia współpracę z zewnętrznymi modułami komunikacyjnymi GSM/GPRS.

Related Products

PremNet-zintegrowane rozwiązania