Polon-Alfa Polon 6000

Polon-Alfa Polon 6000


  • ilość wyjść przekaźnikowych bezpotencjałowych: 64000
  • ilość wyjść przekaźnikowych potencjałowych: 600
  • ilość wejść kontrolnych: 64000
  • rozdzielczość wyświetlacza graficznego: 800×600 pikseli
  • liczba pętli dozorowych: 396
  • liczba adresów na pętli dozorowej: 250
  • napięcie zasilania podstawowe: 230V
  • napięcie zasilania rezerwowe: od 17Ah do 134Ah


Polon-Alfa Polon 6000 to centrala sygnalizacji pożarowej przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Centrala koordynuje pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. Centrala Polon 6000 jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, zwłaszcza dużych lub rozległych, np. hoteli, biurowców, magazynów, obiektów zabytkowych, „inteligentnych” budynków z dużą liczbą współpracujących urządzeń automatyki pożarowej. Może być łatwo integrowana w ramach wielu istniejących na rynku systemów zarządzania bezpieczeństwem obiektu.

Related Products

PremNet-zintegrowane rozwiązania