Polon-Alfa Polon 4900

Polon-Alfa Polon 4900


  • liczba wariantów alarmowania: 17
  • linie sygnałowe (potencjałowe): 8
  • liczba czujek na linii: 127
  • wyjścia przekaźnikowe: 16
  • liczba linii dozorowych: 4 do 8
  • maksymalna liczba czujek punktowych na linii: 127
  • liczba linii kontrolnych: 8
  • liczba stref dozorowych: 1024


Polon-Alfa Polon 4900 to centrala sygnalizacji pożarowej zalecana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju, dużych, bardzo dużych oraz rozległych obiektów. Doskonale nadaje się do integracji z innymi systemami w ramach tzw. “inteligentnych” budynków. Możliwość adresowania elementów liniowych pozwala na identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Centrala umożliwia ponadto sterowanie i kontrolę zewnętrznych urządzeń zabezpieczających takich jak bramy pożarowe, klapy oddymiające itp. oraz przekazanie informacji o pożarze do stacji monitoringu zarówno w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnału alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala może uruchamiać m.in. sygnalizatory oraz przekaźniki wyjściowe wewnątrz centrali jak również na liniach dozorowych w postaci liniowych elementów sterujących. Centrala ma możliwość pracy w sieci z innymi centralami Polon 4900 oraz Polon 4500. W sieci może pracować maksymalnie 31 central co pozwala na zainstalowanie w systemie ponad 31 tys. elementów adresowalnych.

Related Products

PremNet-zintegrowane rozwiązania