Polon-Alfa Polon 4200

Polon-Alfa Polon 4200


  • rozdzielczość wyświetlacza graficznego: 320×240 pikseli
  • liczba linii dozorowych: 2
  • liczba stref gaszenia: 64
  • maksymalna liczba czujek punktowych na linii: 64
  • maksymalna liczba czujek liniowych na linii: 64
  • liczba linii kontrolnych: 2
  • liczba adresów na linii dozorowej: 64
  • liczba stref dozorowych: 256
  • napięcie zasilania podstawowe: 230V
  • napięcie zasilania rezerwowe: od 17Ah do 38Ah


Polon-Alfa Polon 4200 to centrala sygnalizacji pożarowej integrująca wszystkie elementy pracujące w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pożarów Polon 4000. Centrala koordynuje pracę urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. Centrala Polon 4200 jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, niedużych lub średniej wielkości, np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych, “inteligentnych” budynków itp.

Related Products

PremNet-zintegrowane rozwiązania