Polon-Alfa Polon 4100

Polon-Alfa Polon 4100


  • liczba wariantów alarmowania: 17
  • linie sygnałowe (potencjałowe): 1
  • liczba czujek na linii: 64
  • liczba linii dozorowych: 2
  • liczba linii kontrolnych: 2
  • liczba stref dozorowych: 128
  • napięcie zasilania podstawowe: 230V
  • napięcie zasilania rezerwowe: od 17Ah do 22Ah


Polon-Alfa Polon 4100 to centrala sygnalizacji pożarowej zalecana do ochrony przeciwpożarowej rożnego rodzaju obiektów, niedużych lub średniej wielkości, np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych, “inteligentnych” budynków itp. Możliwość adresowania elementów liniowych pozwala na identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Centrala umożliwia ponadto sterowanie i kontrolę zewnętrznych urządzeń zabezpieczających takich jak bramy pożarowe, klapy oddymiające itp. oraz przekazanie informacji o pożarze do stacji monitoringu zarówno w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnału alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala może uruchamiać m.in. sygnalizatory oraz przekaźniki wyjściowe wewnątrz centrali jak również na liniach dozorowych w postaci liniowych elementów sterujących.

Related Products

PremNet-zintegrowane rozwiązania