Polon-Alfa Ignis 2040

Polon-Alfa Ignis 2040


  • zasilanie podstawowe: 230V
  • zasilanie rezerwowe (akumulatory): 2 x 12V
  • liczba linii dozorowych: 4 do 6
  • max. ilość czujek na linii: 0 do 2
  • wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe : 8 (obciążalność 1A 30V)

 


Polon-Alfa Ignis 2040 to mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pożarowej przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Umożliwia ona włączanie dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych oraz przekazywanie sygnałów do systemu monitoringu pożarowego. Wykonana w technice montażu powierzchniowego, wyposażona w rozbudowane układy diagnostyki i samokontroli, gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę systemu wczesnego ostrzegania o pożarze.

Centrala jest przeznaczona do zabezpieczania niewielkich obiektów np. magazynów, sklepów, małych biur, wyniesionych obiektów (kontenerów) telekomunikacyjnych itp.

Related Products

PremNet-zintegrowane rozwiązania