Polon-Alfa Ignis 1240

Polon-Alfa Ignis 1240


  • zasilanie podstawowe: 230V
  • zasilanie rezerwowe (akumulatory): 2 x 12V/17Ah
  • liczba linii dozorowych: 16 (możliwość rozbudowy do 24 linii – pakiet ML- 3)
  • max. ilość czujek na linii: 32
  • max. ilość ręcznych ostrzegaczy pożarowych na linii: 10
  • wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe I stopnia: 16 lub 24 (obciążalność 1A 30V)
  • wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe II stopnia: 1 lub 2 (obciążalność 1A 30V)
  • wyjście potencjałowe: 1 (obciążalność 0,8A 24V)
  • liczba wariantów alarmowania: 4

 


Polon-Alfa Ignis 1240 to mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pożarowej przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od zainstalowanych czujek lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Po otrzymaniu sygnału alarmu centrala może uruchomić sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne (o ile są zainstalowane w systemie) oraz przesłać sygnał alarmu do stacji monitoringu. Za pośrednictwem przekaźników znajdujących się wewnątrz, centrala może uruchomić zewnętrzne zabezpieczające urządzania przeciwpożarowe oraz kontrolować ich stan. Centrala jest przeznaczona do zabezpieczania średnich obiektów np. firm, obiektów hotelowych, banków, magazynów, itp.

Related Products

PremNet-zintegrowane rozwiązania