Laskomex CD2502

Laskomex CD2502


  • Ilość obsługiwanych unifonów: do 255
  • Zasilanie centrali: 14,5V DC
  • Dopuszczalne obciążenie wyj. elektrozaczepu: do 800mA
  • Temperatura pracy: -25°C – + 55°C


Kategoria:

Laskomex CD2502 to domofon cyfrowy przeznaczony do bloków mieszkalnych z jednowejściowymi klatkami schodowymi, kamienic, domów jednorodzinnych, itp. Domofon może pracować w układzie wielowejściowym z jednym wejściem głównym (np. furtka w ogrodzeniu) i maksymalnie 64 wejściami podrzędnymi (jednowejściowe klatki schodowe bloków mieszkalnych, kamienic, itp.). Domofon obsługuje od 1 do 255 unifonów lub monitorów w każdej klatce. Maksymalna odległość między kasetą elektroniki a panelem zewnętrznym wynosi 30m. Maksymalna odległość między kasetą elektroniki a unifonem (monitorerm) wynosi 150m. Odległość tę można zwiększyć, stosując przewody o większym przekroju.

Related Products

PremNet-zintegrowane rozwiązania