CountingPeople – system liczenia klientów

System liczenia klientów jest jednym z najbardziej zaawansowanych tego typu systemów na rynku. Zastosowane w nim złożone algorytmy analizy obrazu pozwalają na wykrywanie i zliczanie przemieszczających się osób, a tak naprawdę dowolnych obiektów (samochodów, paczek pocztowych, elementów na taśmie produkcyjnej itp.), których rozmiar można w miarę precyzyjnie zdefiniować w systemie.

Możliwości systemu liczenia klientów:
 • możliwość liczenia klientów w poszczególnych wejściach z podziałem na wchodzących i wychodzących,
 • zdalna transmisja wybranych pakietów informacji do zewnętrznych baz danych (np. w celu zestawienia z wynikami sprzedaży, z informacjami o ilości obsługi),
 • możliwość agregacji i filtrowania zebranych danych wg uzgodnionych kryteriów,
 • wizualizacja danych przez sieć LAN/WAN za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej (serwer raportów www – przykładowe raporty).
Sposób działania systemu:

Licznik obiektów w systemie wymaga określenia na obrazie dwóch obszarów (np. wejście, wyjście), oraz minimalnego i maksymalnego rozmiaru obiektu. Jeżeli na obrazie z kamery pojawi się obiekt mieszczący się w tym zakresie, którego tor ruchu przetnie oba wyznaczone obszary, zostanie on zarejestrowany przez system. W zależności od tego, czy ruch obiektu rozpoczął się od obszaru nr 1, czy od obszaru nr 2, system zliczy obiekt jako wchodzący lub wychodzący. Warunkiem „zaliczenia” przejścia obiektu jest następująca sekwencja zdarzeń:

 • wykrycie obiektu w jednej ze stref i porównanie ze wzorcem wielkości,
 • naruszenie przez obiekt drugiej strefy,
 • opuszczenie pierwszej naruszonej strefy.

System może w ten sposób „śledzić” równocześnie wiele obiektów widocznych w kadrze kamery.

Zalety systemu w porównaniu z dotychczas stosowanymi systemami do zliczania obiektów wykorzystujących czujniki diodowe:

 • znacznie dokładniejsze zliczanie obiektów poruszających się w szerokim przejściu – system rozróżnia wiele osób przechodzących jednocześnie, podczas gdy czujnik diodowy zlicza wtedy tylko jedną osobę,
 • zapobiega nieprawidłowemu zliczaniu osób, które zamierzały skorzystać z przejścia, ale ostatecznie zawróciły (nie opuściły obu obszarów w odpowiedniej kolejności), podczas gdy czujnik diodowy zlicza obiekt natychmiast kiedy pojawi się on w obszarze zliczania,
 • bardziej estetyczny montaż (zwłaszcza w sklepach już funkcjonujących); do analizy system wykorzystuje obraz kamery umieszczonej bezpośrednio nad wejściem do sklepu z okablowaniem doprowadzonym w przestrzeni międzysufitowej, nie wymaga instalowania przewodów w przejściach, podczas gdy konieczność doprowadzenia przewodów do czujników diodowych umieszczonych w samym wejściu na wysokości ok. 120cm oznaczać może konieczność kucia powierzchni ścian, podłóg lub instalowania korytek kablowych,
 • zmniejsza koszty instalacji poprzez mniej skomplikowane okablowanie i poprzez stosowanie jednej kamery do monitorowania szerokiego przejścia, podczas gdy technologia diodowa w celu dokładnego zliczania wymaga zastosowania w tej sytuacji wielu czujników.

Umów się na bezpłatną prezentację lub zapytaj o ofertę cenową.

PremNet-zintegrowane rozwiązania