RAKS – oprogramowanie dla firm i przedsiębiorstw

RAKSSQL – sprzedaż

Kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Pozwala na zautomatyzowanie procesów obsługi sprzedaży, zamówień, magazynu, płatności i rozliczeń z kontrahentami.
czytaj więcej…

 
 

RAKSSQL – magazyn

Możliwość prowadzenia wielu magazynów, wystawiania wszystkich typów dokumentów przychodowych i rozchodowych, zarządzania zapasami: kontrola zalegania towarów i terminu przydatności, ostrzeganie o wyczerpaniu lub nadmiernych zapasach, parametryzacja towarów, obsługa kodów kreskowych, możliwość prowadzenia prostej produkcji.
czytaj więcej…

 
 

RAKSSQL – produkcja

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. Program dostarcza szczegółowych informacji dotyczących produkcji planowanej, produkcji w toku i produkcji wykonanej.
czytaj więcej…

 
 

RAKSSQL – CRM

Moduł integruje działania w zakresie sprzedaży, realizacji zamówień oraz oferowania usług. Koordynuje i jednoczy wszystkie etapy interakcji z konsumentem. Dzięki ciągłemu pozyskiwaniu i odpowiedniemu wykorzystaniu informacji dostępnych w całym systemie, pomaga zbudować lojalność oraz zdefiniować „wartość” każdego klienta.
czytaj więcej…

 
 

RAKSSQL – kadry i płace

Kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach, fundacjach i organizacjach non profit. Gwarantuje dowolność w tworzeniu składników płacowych wynagrodzenia. Pozwala na wprowadzanie własnych formuł wyliczania składników płac.
czytaj więcej…

 
 

RAKSSQL – środki trwałe

Moduł ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację i umarzanie środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.
czytaj więcej…